Имате ли близък с ажитация, свързана с Алцхаймерова деменция?

Става ли твърде натоварваща тяхната ажитация?

Грижите ли се за човек с Алцхаймерова деменция, който проявява прекомерна двигателна активност, вербална и/или физическа агресия?

Ако отговорът е „Да“, тогава той може да отговаря на условията за участие в клиничното изследователско проучване ASPECT™. Целта на това проучване е да оцени безопасността и ефективността на изследвано лекарство за ажитация, свързана с Алцхаймерова деменция.

Проучването ASPECT може да ни помогне да научим повече за лечението на ажитация при пациенти с Алцхаймерова деменция.

Клинично изследователско проучване за ажитацията, свързана с Алцхаймерова деменция
Depressed senior woman at home feeling sad.

За да отговаря на условията за участие в това проучване, потенциалният участник трябва:

  • Да е на възраст между 50 и 90 години [включително]

  • Да има диагноза за вероятна Алцхаймерова деменция

  • Да страда от умерена до силна ажитация, която затруднява ежедневния му живот

  • Да има надежден болногледач, който прекарва с него минимум 2 часа дневно 4 дни седмично и желае и може да спазва всички процедури по проучването

Ще се прилагат и други критерии за пригодност.

Ако се грижите за човек с умерена до силна ажитация, свързана с Алцхаймерова деменция, проверете дали отговаря на условията за участие в клиничното изследователско проучване ASPECT™.

Тези, които отговарят на условията, ще получат безплатно необходимата за проучването медицинска грижа и лекарството по проучването.

Пускане на видеото

Относно ажитацията, свързана с Алцхаймерова деменция

Алцхаймеровата деменция (АД) е прогресивно невродегенеративно заболяване.3
Ажитацията е широко призната от клиницистите като често срещан и важен клиничен признак на Алцхаймерова деменция. Симптомите на ажитация са тежко бреме за хората с Алцхаймерова деменция и техните болногледачи, като се отразяват сериозно върху свързаното със здравословното състояние качество на живота за всички засегнати.5
В хода на заболяването много пациенти с Алцхаймерова деменция е вероятно да изпитват ажитация.4
Ажитацията се свързва също и с повишен риск от институционализиране и по-ранно развитие на тежка деменция.2,6,7
Ажитацията се характеризира с прекомерна двигателна активност, вербална и физическа агресия, които причиняват емоционално страдание на пациента.1
Това са само някои от множеството причини, поради които са необходими още изследвания върху болестта.