За клиничните изследователски проучвания

Клиничните изследователски проучвания имат за цел да оценят изследваното лечение на състояния като ажитация, свързана с Алцхаймерова деменция.

Клиничното изследване помага на лекари и учени да определят дали определено изследвано лекарство или терапии са безопасни и/или ефективни за използване при хора за потенциално лечение на дадено състояние, болест или разстройство. Клиничните проучвания често изискват голям брой доброволци, които да участват в едно проучване; понякога са необходими хиляди, за да се получи надеждна информация.

Точно в момента по целия свят се провеждат над 300 000 клинични проучвания.

Ползите от участието в клинично изследователско проучване може да включват:


  • Помощ за други чрез възможността за развитие на медицинските изследвания


  • Активно участие в грижата за собственото здраве