Ч.З.В.

Отворете всички ЧЗВ

За това изследователско проучване:

Проучването ASPECT търси участници, за да оцени безопасността и ефективността на изследвано лекарство за ажитация, свързана с Алцхаймерова деменция.  За да отговаря на условията за участие в това проучване, потенциалният участник трябва:

  • Да е на възраст между 50 и 90 години [включително]
  • Да има диагноза за вероятна Алцхаймерова деменция
  • Да страда от умерена до силна ажитация, която затруднява ежедневния му живот
  • Да има надежден болногледач, който прекарва с него минимум 2 часа дневно 4 дни седмично и желае и може да спазва всички процедури по проучването


Има и допълнителни критерии, които са включени във въпросника на този уеб сайт, и някои, които се проверяват от екипа по проучването в центъра по проучването на първата среща. 

Проучването ASPECT включва посещаване на срещи по проучването, изпълнение на процедури по проучването, приемане на лекарството по проучването (изследвано лекарство или плацебо) и докладване за поведенията на участника.  

Тази първоначална среща е възможност за вас да:

  • Научите повече за проучването ASPECT. Ще разговаряте с координатор по проучването в центъра по проучването, за да научите повече относно вашето участие в това проучване.
  • Зададете всички важни въпроси, които Ви вълнуват. Това могат да бъдат въпроси за това проучване или за клиничните изследвания като цяло.
  • Определете дали проучването ASPECT е подходящо за Вас. След като разговаряте с координатора по проучването и научите подробности за това проучване, изследователският екип ще даде оценка дали отговаряте на предварителните условия за участие. Ако отговаряте на предварителните условия, ще получите възможност да решите дали участието е подходящо за Вас. Ако се съгласите да участвате, от центъра ще Ви помолят да прегледате и подпишете формуляр за съгласие.

Ако отговаряте на условията, участието може да продължи до 20 седмици с до 10 срещи в центъра по проучването. Координаторът по проучването може да отговори на всички въпроси, които имате за проучването ASPECT.

Изследваното лекарство, което е обект на проучването ASPECT, е капсула, която се приема през устата.

Плацебо означава субстанция без активно лекарствено вещество.  В този случай плацебото изглежда като изследваното лекарство, но не съдържа активната съставка.

Не прекратявайте приема на лекарства, освен по препоръка на персонала в центъра по проучването или на лекуващия си лекар.

Здравето и безопасността на участниците в проучването са винаги първостепенен приоритет на центровете по клинични изследователски проучвания.  Вземаните предпазни мерки може да бъдат различни в зависимост от центъра по проучването.

Центровете по проучването се намират на цялата територия на България.

Участието Ви в това проучване не се заплаща от Вас.  Ако отговаряте на условията за това проучване, свързаната с проучването грижа ще Ви бъде предоставяна безплатно и участниците може да бъдат компенсирани за тяхното време.

Изследователските проучвания се планират по определени начини, за да се изпита изследваното лекарство за безопасност и ефективност. Един или повече от отговорите, които сте дали, не са съответствали на критериите за пригодност за това проучване. Това не означава, че няма да отговаряте на условията за различни изследователски проучвания.

За изследователските проучвания:

Изследователско проучване (известно също и като клинично изпитване) е медицинско проучване, предназначено да отговори на въпроси относно безопасността и ефикасността на потенциални нови лекарства и да установи до каква степен действат добре. Тези проучвания трябва да се осъществят, преди дадено потенциално ново лекарство или лечение да бъде одобрено за използване при пациенти и да се предлага за масова продажба.  

Важно е лекарствата и медицинските продукти да се изпитват сред хората, на които са предназначени да помагат. Важно е също да се провеждат изследвания сред различни хора, защото всеки индивид може да реагира различно на леченията. 

За всяко изследователско проучване изследователите разработват критерии за пригодност, като възраст, пол, история на предшестващо лечение и други заболявания. Не всеки, който кандидатства за изследователско проучване, ще бъде приет. Участниците ще бъдат избирани въз основа на критериите за пригодност и необходимия за изследователите брой на участниците.

Изследователските проучвания се използват за изпитване на лекарства, преди да бъдат пуснати в масова продажба. Изпитването, което се извършва по време на проучванията, представя информация относно безопасността и ефективността на потенциалното лекарство. 

Един от начините да намерите информация за клиничните изпитвания е като потърсите в този уеб сайт: www.clinicaltrials.gov. ClinicalTrials.gov е интерактивна онлайн база данни, управлявана от Националната медицинска библиотека. Тя предлага информация за клинични изследвания, подкрепяни както на федерално, така и на частно ниво. ClinicalTrials.gov се актуализира редовно и предлага информация за целта на всяко изпитване, кой отговаря на условията за участие, местата на провеждане и телефонни номера, на които да се обадите за повече информация.

За онези, които отговарят на условията, участието в изследователски проучвания предлага ползи:

  • Активно участие в грижата за собственото им здраве
  • Помощ за други чрез принос към медицинските изследвания


Важно е лекарствата и медицинските продукти да се изпитват сред хората, на които са предназначени да помагат. Важно е също да се провеждат изследвания сред различни хора, защото всеки индивид може да реагира различно на леченията. 

За всяко изследователско проучване изследователите разработват критерии за пригодност, като възраст, пол, история на предшестващо лечение и други заболявания. Не всеки, който кандидатства за изследователско проучване, ще бъде приет. Доброволците могат да бъда изключвани въз основа на критериите за пригодност и/или необходимия за изследователите брой на участниците.

Изследователските проучвания могат да бъдат спонсорирани от организация, като например фармацевтична компания, от федерална агенция, като Администрацията на ветераните, или от отделно лице, като лекар или доставчик на здравни услуги. Спонсорът определя мястото (местата) на изпитванията, които се провеждат обикновено в университети, медицински центрове, лекарски кабинети и/или болници.

Правителството изисква изследователите да дават на потенциалните участници пълна и точна информация за това, което ще се случва по време на проучването. Участниците трябва да подпишат формуляр за „информирано съгласие“, преди да се присъединят към проучването, което означава, че разбират, че проучването е изследване и че могат да прекратят участието си в изследователското проучване по всяко време. Това информирано съгласие помага да се гарантира, че потенциалният участник в изследователското проучване разбира какво включва то.