Kas Teil on mõni lähedane, kellel on Alzheimeri tõve tüüpi dementsusega seotud agiteeritus?

Kas tema ärevus ja motoorne rahutus hakkab Teile üle jõu käima?

Kas Teie Alzheimeri tõve tüüpi dementsusega hooldataval esineb motoorset rahutust või verbaalset ja/või füüsilist agressiivsust?

Kui jah, siis võib ta sobida kliinilisse uuringusse ASPECT™. Selle uuringu eesmärk on hinnata Alzheimeri tõve tüüpi dementsusega seotud agiteerituse eksperimentaalravimi tõhusust ja ohutust.

Uuring ASPECT aitab meil rohkem teada saada Alzheimeri tõve tüüpi dementsusega patsientidel esineva agiteerituse võimaliku ravi kohta.

Kliiniline teadusuuring, milles uuritakse Alzheimeri tõve tüüpi dementsusega seotud agiteeritust
Depressed senior woman at home feeling sad.

Sellesse uuringusse sobiv osaleja peab vastama järgmistele tingimustele:

  • vanusevahemik 50–90 eluaastat [kaasa arvatud]

  • tõenäolise Alzheimeri tõve tüüpi dementsuse diagnoos;

  • igapäevaelu segava mõõduka või raske agiteerituse esinemine;

  • tal on usaldusväärne hooldaja, kes veedab osalejaga vähemalt 2 tundi päevas 4 päeval nädalas ning on nõus ja suuteline järgima kõiki uuringu nõudeid.

Kehtivad täiendavad sobilikkuse kriteeriumid.

Kui Teil on Alzheimeri tõve tüüpi dementsusega seotud mõõduka või raske agiteeritusega hoolealune, vaadake, kas ta võiks kliinilise uuringu ASPECT™ osalemistingimustele vastata.

Uuringusse kvalifitseerunud saavad uuringuga seotud arstiabi ja uuringuravimit tasuta.

Play Video

Alzheimeri tõve tüüpi dementsusega seotud agiteeritus

Alzheimeri tõve tüüpi dementsus on progresseeruv neurodegeneratiivne haigus. 3
Agiteeritus ehk ärevusseisund, millega kaasneb motoorne rahutus, on arstidele hästi teada kui oluline Alzheimeri tõve tüüpi dementsusele iseloomulik kliiniline tunnus. Agiteerituse sümptomid on Alzheimeri tõve tüüpi dementsuse põdejatele ja nende hooldajatele suureks koormaks, mõjutades oluliselt nende kõigi tervisega seotud elukvaliteeti.5
Paljudel Alzheimeri tõve tüüpi dementsuse põdejatel esineb haiguse jooksul tõenäoliselt agiteeritust.4
Agiteeritust seostatakse ka suurema haiglaravi vajaduse ja haiguse kiirema progresseerumisega raske dementsuseni.2,6,7
Agiteeritusele on iseloomulik motoorne rahutus ning verbaalne ja füüsiline agressiivsus, mis põhjustab patsiendile emotsionaalset düstressi.1
Need on vaid mõned arvukatest põhjustest, miks seda haigust on vaja rohkem uurida.