Kliinilised uuringud

Kliiniliste teadusuuringute eesmärk on hinnata haiguste, näiteks Alzheimeri tõve tüüpi dementsusega seotud agiteerituse, eksperimantaalravimeid.

Kliinilistes uuringutes saavad arstid ja teadlased hinnata, kas eksperimentaalravim või -ravi on inimestel teatud seisundi, haiguse või häire korral kasutamiseks ohutu ja/või tõhus. Kliinilisse uuringusse on sageli vaja osalema suurt hulka vabatahtlikke uuritavaid, vahel on usaldusväärsete andmete saamiseks vaja tuhandeid osalejaid.

Hetkel toimub maailmas üle 300 000 kliinilise uuringu.

Kliinilises uuringus osalemisel on omad plussid:

  • teiste aitamine, andes oma panuse meditsiiniuuringute edendamisse;

  • aktiivne osalemine oma tervise eest hoolitsemises.