Õiguslik teave

Lepinguga nõustumine. Teie juurdepääs saidile www.ASPECTTrial.com (edaspidi „sait“), mida haldab Clinical Trial Media, Inc. (www.clinicaltrialmedia.com), ja selle kasutamine on reguleeritud järgmiste tingimuste ja kohaldatava õigusega. Saidi avamise ja sirvimisega nõustute tingimustega piirangute või erinõueteta ning kinnitate, et mis tahes muud lepped Teie ja ettevõtte Clinical Trial Media vahel on sellega kehtetud ega oma mingit jõudu või mõju veebisaidi avamisele ja kasutamisele.

Kasutusala. Clinical Trial Media haldab saiti teie isikliku teabe, hariduse ja suhtluse eesmärgil.  Soovitame saidiga julgelt tutvuda.  Võite saidil kuvatavaid materjale alla laadida ainult mitteäriliseks, isiklikuks kasutamiseks, kui säilitate materjalides kõik autoriõiguse ja muu omandiõigusega seotud teatised.  Siiski ei tohi saidi sisu, sh teksti ja pilte ilma Clinical Trial Media kirjaliku loata levitada, muuta, edastada, taaskasutada, uuesti postitada või ärilisteks eesmärkideks kasutada.  Te mõistate, et Clinical Trial Media ei kinnita, et saidil olev teave oleks asjakohane või kasutamiseks kättesaadav väljaspool Ameerika Ühendriike. Juurdepääs saidile on keelatud piirkondadest, kus saidi sisu võib olla ebaseaduslik või sobimatu.  Need, kes otsustavad saiti kasutada muudes piirkondades, teevad seda omal algatusel ja vastutavad kehtivate kohalike seaduste järgimise eest.  

Sait ei jaga meditsiinilisi nõuandeid. Sait ei paku meditsiinilisi nõuandeid. Saidil nimetatud tooted, v.a üksikud erandid, on saadaval ainult litsentsitud tervishoiutöötaja retsepti alusel. Sait ei tegele meditsiiniliste või muude sarnaste professionaalsete teenuste või nõuannete pakkumisega. Saidil esitatud teave pole mõeldud tervishoiutöötaja antavate meditsiiniliste nõuannete asendamiseks. Kui teil on soov või vajadus selliste teenuste või nõustamise järele, peate viivitamatult nõu pidama arsti või professionaalse tervishoiutöötajaga.

Tooteteave. Sait ja selle lingid sisaldavad teavet uuritava ravimi kohta, mis pole Ameerika Ühendriikides ega üheski teises riigis müügiks ega ordineerimisks heaks kiidetud.  

Autoriõiguste kaitse. Peaksite eeldama, et kõik saidil nähtav või loetav on kaitstud autoriõigusega, kui pole teisiti öeldud, ja seda ei tohi ilma saidi kirjaliku loata kasutada muul viisil kui on sätestatud nendes tingimustes või saidi tekstis. Sait ei taga ega kinnita, et saidil näidatavate materjalide kasutamine ei riku kolmandate isikute õigusi, kes pole saidi omanikud ega sellega seotud. 

Kaubamärgid.  Saidil kuvatavad kaubamärgid, kaubanimed, logod ja teenusemärgid (ühiselt „Kaubamärgid“) on ettevõtte Clinical Trial Media ja teiste registreeritud ning registreerimata kaubamärgid.  Mitte midagi sellel saidil ei tohi tõlgendada kaudselt, otseselt või muul viisil litsentsi või õigusena mõne saidil näidatava kaubamärgi kasutamiseks, ilma et selleks oleks antud kirjalik luba Clinical Trial Medialt või kolmandalt isikult, kellele saidil näidatud kaubamärgid võivad kuuluda.  Saidil näidatavate kaubamärkide või mis tahes muu sisu kasutamine (v.a siin tingimustes antud juhtudel) on rangelt keelatud.  Tuletame meelde, et Clinical Trial Media kaitseb jõuliselt oma intellektuaalomandi õigusi seadusega täiel määral lubatud mahus, sh algatades vajadusel kriminaalasja.  

Garantii välistamine.  Clinical Trial Media teeb mõistlikke jõupingutusi, et hoida saidi sisu täpse ja ajakohasena, kuid ei anna mingeid garantiisid ega lubadusi selle täpsuse osas.  Clinical Trial Media ei vastuta ühegi vea ega puudujäägi eest saidi sisus.  Eelnevat piiramata pakutakse saidil kõike teile sellisel kujul, nagu see on („AS IS“), ANDMATA MINGIT SELGESÕNALIST EGA KAUDSET GARANTIID, SH KAUDNE TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIMISE VÕI TEISTE ÕIGUSTE MITTEKAHJUSTAMISE GARANTII.  Pidage meeles, et mõned jurisdiktsioonid ei pruugi kaudsete garantiide välistamist lubada, nii et mõni eeltoodud erand ei pruugi teile kehtida.  Kaudsete garantiide välistamist puudutavate piirangute kohta vaadake kohalikke seadusi.  

Vastutuse piiramine.  Kui te saiti kasutate ja sirvite, teete seda omal vastutusel.  Ei sait ega ükski selle loomise, koostamise või pakkumisega seotud osapool ei vastuta mingi otsese, juhusliku, kaudse või karistusest tingitud kahju eest, mis tuleneb teiepoolsest saidi külastamisest või kasutamisest.  Sait ja/või Clinical Trial Media ei võta mingit vastutust ega vastuta saidi vaatamise, kasutamise, sirvimise või saidilt materjalide, andmete, teksti või piltide allalaadimisega seotud mis tahes kahjude ega viiruste eest, mis võivad teie arvutit või muud vara nakatada.  

Keelatud edastus. Teatud saidi piirkonnad võivad anda teile juurdepääsu võrgufoorumitele ja lasta saata e-kirju või anda teisel viisil saidile tagasisidet. Clinical Trial Media keeldub selgesõnaliselt mis tahes vastutusest või kohustustest nende suhtluskohtade sisu osas ega soovita neid kuidagi. Te ei tohi postitada ega edastada ebaseaduslikku, ähvardavat, laimavat, roppu, ebaväärikat, solvavat, pornograafilist või lugupidamatut materjali või mis tahes muud materjali, mis võib endast kujutada või julgustada käitumist, mida võidakse lugeda kriminaalkuriteoks, mis võib viia tsiviilvastutuseni või muul viisil rikkuda seadusi. Lisaks on teil keelatud postitada või edastada mis tahes teavet, mis (a) riivab teiste õigusi või rikub nende privaatsust või avalikustamisõigusi; (b) on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi või muu omandiõigusega, v.a juhul kui sellise õiguse omanik on teile andnud selgesõnalise kirjaliku loa; (c) sisaldab viirust või muud kahjulikku ründevara; või (d) seda kasutatakse ebaseaduslikuks kokkumänguks teise isiku vastu, piirates kaubandust või konkurentsi. Te vastutate ainuisikuliselt autoriõiguse, kaubamärgi või mis tahes muu omandiõiguse rikkumisest tingitud kahjude või muu kahju eest, mis on teiepoolse saidi kasutamise tagajärjeks. 

Esitatud andmete kasutamine. Mis tahes isikuandmeid (sh PIHI) elektroonilises suhtluses saidiga reguleerib saidi privaatsuseeskiri.  Teisest küljest on igasugune suhtlus või materjalid, mida te edastate saidile e-posti või muude kanalite teel, sh mis tahes mitteisiklikud andmed, küsimused, kommentaarid soovitused jms, mittekonfidentsiaalsed ja varaõigustega mitte kaitstud, mis tähendab, et nii neid ka koheldakse.  Te mõistate, et mis tahes sellist suhtlust või materjali, mida te edastate või postitate, võivad Clinical Trial Media ja selle tütarettevõtted kasutada mis tahes otstarbeks, muuhulgas taasesitamine, avalikustamine, edastamine, avaldamine, leviedastus ja postitamine.  Lisaks võib Clinical Trial Media vabalt kasutada mis tahes ideid, kontseptsiooni, oskusteavet, protsesse või tehnikaid, mis sisalduvad mis tahes suhtluses, mille te olete saidile saatnud mis tahes eesmärgil, muuhulgas selliseid ideid, kontseptsioone, oskusteavet, protsesse või tehnikaid kasutavate toodete ja teenuste väljatöötamine, tootmine, turundamine ja müümine.  

Lingid teistele saitidele. Clinical Trial Media pole kõiki saidil lingitud saite läbi vaadanud ega vastuta teiste lehtede ega muude saidil lingitud teiste saitide sisu eest. Linkide kaudu teiste lehtede või saitide avamine on teie enda vastutusel. Kui liigute lingi kaudu teisele saidile, tutvuge kindlasti selle õigusliku teabe ja isikuandmete kaitse põhimõtetega. See võib erineda algse saidi omast.

Lepingu muutmine. Clinical Trial Media võib igal ajal selle saidi kasutamist reguleeriva lepingu tingimused üle vaadata. Kui selles õiguslikus teabes sisalduvad tingimused on muutunud, avaldatakse muudetud teatis saidil. Te peate neist muudatustest kinni pidama, seega soovitame tingimused regulaarselt üle vaadata.

Teie valikud selle saidi küpsiste kasutamisel

Kasutame küpsiseid saidi optimaalse töö tagamiseks ja teile parima kogemuse pakkumiseks. Vajalikud küpsised tagavad põhifunktsioonide toimimise. Küpsised on vajalikud veebisaidi tõrgeteta tööks ja need saab välja lülitada ainult brauseri eelistuste muutmisega.

Üksikasjalikumat teavet siin kasutatavate küpsiste kohta leiate lehelt Isikuandmete kaitse põhimõtted.

Jätkates selle veebisaidi kasutamist, nõustute küpsiste kasutamisega.