Czy bliska Ci osoba doświadcza pobudzenia związanego z otępieniem typu Alzheimera?

Czy jej pobudzenie staje się przytłaczające?

Czy bliska Ci osoba z otępieniem typu Alzheimera wykazuje nadmierną aktywność ruchową oraz agresję słowną lub fizyczną?

Jeśli tak, taka osoba może zakwalifikować się do badania klinicznego ASPECT™. Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku eksperymentalnego w leczeniu pobudzenia związanego z otępieniem typu Alzheimera.

Badanie ASPECT może pomóc nam dowiedzieć się więcej o potencjalnych metodach leczenia pobudzenia u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera.

Badanie kliniczne nad pobudzeniem związanym z otępieniem typu Alzheimera
Depressed senior woman at home feeling sad.

Aby zakwalifikować się do tego badania, potencjalny uczestnik musi spełniać następujące kryteria:

  • Wiek od 50 do 90 lat [włącznie]

  • rozpoznanie prawdopodobnego otępienia typu Alzheimera,

  • pobudzenie o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego przeszkadzające w codziennym życiu,

  • pozostawanie pod opieką rzetelnego opiekuna spędzającego z chorym co najmniej 2 godziny dziennie 4 dni w tygodniu, gotowego i zdolnego do przestrzegania wszystkich procedur w ramach badania.

Zastosowanie mają również inne kryteria kwalifikacyjne.

Jeśli opiekujesz się osobą z pobudzeniem o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego związanym z otępieniem typu Alzheimera, sprawdź, czy kwalifikuje się ona do udziału w badaniu klinicznym ASPECT™.

Kwalifikujące się osoby będą otrzymywać bezpłatnie opiekę medyczną wymaganą w ramach badania oraz badany lek.

Odtwórz wideo

Informacje o pobudzeniu związanym z otępieniem typu Alzheimera

Otępienie typu Alzheimera to postępująca choroba neurodegeneracyjna3.
Pobudzenie jest powszechnie uznawane przez lekarzy za często występujący, ważny objaw kliniczny otępienia typu Alzheimera. Objawy pobudzenia stanowią poważne obciążenie dla osób z otępieniem typu Alzheimera i ich opiekunów oraz znacząco wpływają na jakość życia związaną ze zdrowiem wszystkich osób, których dotyczą5.
W przebiegu choroby u wielu pacjentów z otępieniem typu Alzheimera prawdopodobnie wystąpi pobudzenie4.
Pobudzenie jest również wiązane z podwyższonym ryzykiem trafienia do placówki opiekuńczej oraz wcześniejszym wystąpieniem ciężkiego otępienia2,6,7.
Pobudzenie charakteryzuje się nadmierną aktywnością ruchową oraz agresją słowną i fizyczną, które wywołują u pacjenta stres emocjonalny1.
To tylko niektóre z wielu powodów, dla których potrzebnych jest więcej badań nad tą chorobą.
Źródła:
1 Cummings J, et al. “Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition.” International Psychogeriatrics, 27:1, 7–17. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25311499
2 Knapp M, et al. “Predictors of care home and hospital admissions and their costs for older people with Alzheimer’s disease: findings from a large London case register.” BMJ Open, 6:11, 1-15. 2016. https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/6/11/e013591.full.pdf
3 DeTure MA, et al. The neuropathological diagnosis of Alzheimer’s disease. Molecular Neurodegeneration. 2019;14:32;doi.org/10.1186/s13024-019-0333-5
4 Alzheimer’s Association. “2017 Alzheimer’s Disease Facts and Figures.” Alzheimer’s & Dementia, 13: 325-373. April 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1552526017300511?viewFullText=true
5 Laybourne A, et al. “Carer coping and resident agitation as predictors of quality of life in care home residents living with dementia: Managing Agitation and Raising Quality of Life (MARQUE) English national care home prospective cohort study.” International Journal Of Geriatric. Psychiatry, 34:106-113. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30276865
6 Rabins P, et al. “Neuropsychiatric symptoms at baseline predict shorter time to severe dementia in a population-based sample of incident Alzheimer’s disease: The Cache County dementia progression study.” Alzheimer’s and Dementia, supplement, 8.4: 126-127. 2012. https://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(12)00465-7/abstract
7 Peters M, et al. “Neuropsychiatric symptoms as predictors of progression to severe Alzheimer’s dementia and death: The Cache County Dementia Progression Study.”172(5): 460-5. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25585033.