Informacje o badaniu ASPECT

Pobudzenie związane z otępieniem typu Alzheimera może stanowić wyzwanie i być nieprzewidywalne, a także bardzo trudne dla pacjentów i ich bliskich.

Przykłady łatwych do rozpoznania zachowań związanych z pobudzeniem to4:

Cel badania ASPECT

Aktualnie w USA nie istnieje dopuszczony do stosowania lek na pobudzenie związane z otępieniem typu Alzheimera.

W tym badaniu działanie leku eksperymentalnego o nazwie AVP-786 będzie porównywane z działaniem placebo u pacjentów z pobudzeniem związanym z otępieniem typu Alzheimera. Badacze chcą się dowiedzieć, czy ten lek eksperymentalny jest bezpieczny i skuteczny (przydatny) w leczeniu pobudzenia u pacjentów z otępieniem typu Alzheimera.

Źródło: 4 Cummings J, et al. Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition. International Psychogeriatrics. 2015;27:7-17

Czego mogą się spodziewać uczestnicy badania i ich opiekunowie?

Badanie potrwa 20 tygodni.

Zakwalifikowani do tego badania uczestnicy zostaną losowo (przypadkowo, jak przy losowaniu zapałek) przydzieleni do grupy otrzymującej lek eksperymentalny albo do grupy otrzymującej placebo.

To badanie jest prowadzone metodą ślepej próby, co oznacza, że uczestnik, jego opiekun, personel badania, a nawet lekarz prowadzący badanie nie będą wiedzieć, czy uczestnik otrzymuje lek eksperymentalny, czy placebo.

Bardzo ważne jest, by uczestnik i jego opiekun stawiali się na wszystkie wizyty w ramach badania i przestrzegali wszystkich procedur w ramach badania.