Проверете дали вие/ваш близък може да отговаряте/отговаря на условията