Hebt u een dierbare met agitatie geassocieerd met Alzheimerdementie?

Neemt zijn/haar agitatie overweldigende vormen aan?

Vertoont iemand voor wie u zorgt met Alzheimerdementie overmatige motorische activiteit, verbale en/of fysieke agressie?

Als dat het geval is, komt hij/zij mogelijk in aanmerking voor de klinische ASPECT-onderzoeksstudie. Het doel van deze studie is het beoordelen van de veiligheid en werkzaamheid van een onderzoeksgeneesmiddel voor agitatie geassocieerd met Alzheimerdementie.

De ASPECT-studie kan ons helpen meer te weten te komen over een mogelijke behandeling voor agitatie bij patiënten met Alzheimerdementie.

Een klinische onderzoeksstudie naar agitatie geassocieerd met Alzheimerdementie
Depressed senior woman at home feeling sad.

Om in aanmerking te komen voor deze studie, moet een potentiële deelnemer:

 
  • Tussen 50 en 90 jaar oud zijn [inclusief]

  • Een diagnose van vermoedelijke Alzheimerdementie hebben

  • Matige tot ernstige agitatie hebben die zijn/haar dagelijks leven verstoort

  • Een betrouwbare zorgverlener hebben die minimaal 2 uur per dag, 4 dagen per week met hem/haar doorbrengt en bereid en in staat is om aan alle studieprocedures te voldoen

Andere geschiktheidscriteria zullen van toepassing zijn.

Als u zorgt voor iemand met matige tot ernstige agitatie geassocieerd met Alzheimerdementie, kijk dan of hij/zij in aanmerking komt voor deelname aan de klinische ASPECT™-onderzoeksstudie.

Degenen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen de voor de studie vereiste medische zorg en het studiegeneesmiddel zonder kosten.

Video afspelen

Over agitatie geassocieerd met Alzheimerdementie

Alzheimerdementie (AD) is een progressieve neurodegeneratieve ziekte. 3
Agitatie wordt door artsen algemeen erkend als een veelvoorkomend en belangrijk klinisch kenmerk van Alzheimerdementie. Symptomen van agitatie vormen een ernstige belasting voor de personen met Alzheimerdementie en hun zorgverleners, en hebben een aanzienlijke invloed op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. 5
In de loop van de ziekte zullen veel patiënten met Alzheimerdementie waarschijnlijk agitatie ervaren. 4
Agitatie wordt ook in verband gebracht met een verhoogd risico op opname in een instelling en een vroegere progressie naar ernstige dementie. 2,6,7
Agitatie wordt gekenmerkt door overmatige motorische activiteit, verbale agressie en fysieke agressie die bij de patiënt emotionele droefheid veroorzaakt.1
Dit zijn slechts enkele van de vele redenen waarom er meer onderzoek naar de ziekte nodig is.

Bronnen:

1 Cummings J, et al. “Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition.“ International Psychogeriatrics, 27:1, 7–17. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25311499
2 Knapp M, et al. “Predictors of care home and hospital admissions and their costs for older people with Alzheimer’s disease: findings from a large London case register.“ BMJ Open, 6:11, 1-15. 2016. https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/6/11/e013591.full.pdf
3 DeTure MA, et al. The neuropathological diagnosis of Alzheimer’s disease. Molecular Neurodegeneration. 2019;14:32;doi.org/10.1186/s13024-019-0333-5
4 Alzheimer’s Association. “2017 Alzheimer’s Disease Facts and Figures.” Alzheimer’s & Dementia, 13: 325-373. April 2017.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1552526017300511?viewFullText=true
5 Laybourne A, et al. “Carer coping and resident agitation as predictors of quality of life in care home residents living with dementia: Managing Agitation and Raising Quality of Life (MARQUE) English national care home prospective cohort study.“ International Journal Of Geriatric. Psychiatry, 34:106-113. 2018.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30276865
6Rabins P, et al. “Neuropsychiatric symptoms at baseline predict shorter time to severe dementia in a population-based sample of incident Alzheimer’s disease: The Cache County dementia progression study.“ Alzheimer’s and Dementia, supplement, 8.4: 126-127. 2012. https://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(12)00465-7/abstract
7Peters M, et al. “Neuropsychiatric symptoms as predictors of progression to severe Alzheimer’s dementia and death: The Cache County Dementia Progression Study.“172(5): 460-5. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25585033.
Video afspelen