Máte blízkeho, ktorý trpí agitáciou spojenou s Alzheimerovou demenciou?

Zdá sa vám, že jeho/jej agitácia je na vás už príliš?

Prejavuje sa u osoby s Alzheimerovou demenciou, o ktorú sa staráte, nadmerná motorická aktivita, verbálna a/alebo fyzická agresivita?

Pokiaľ áno, môže spĺňať kritériá pre klinickú výskumnú štúdiu ASPECT. Účelom tejto štúdie je hodnotiť bezpečnosť a účinnosť skúšaného lieku na agitáciu spojenú s Alzheimerovou demenciou.

Štúdia ASPECT nám môže pomôcť zistiť viac o potenciálnej liečbe agitácie u pacientov s Alzheimerovou demenciou.

Klinická výskumná štúdia agitácie spojenej s Alzheimerovou demenciou
Depressed senior woman at home feeling sad.

Aby bol potenciálny účastník vhodný pre túto štúdiu, musí:

  • byť vo veku 50 až 90 rokov [vrátane],


  • mať diagnózu pravdepodobnej Alzheimerovej demencie,

  • mať stredne ťažkú až ťažkú agitáciu, ktorá narúša každodenný život,


  • mať spoľahlivého opatrovníka, ktorý s ním trávi aspoň 2 hodiny denne, 4 dni v týždni a je ochotný a schopný dodržiavať všetky postupy štúdie.

Uplatnia sa ďalšie kritériá vhodnosti.

Ak sa staráte o niekoho so stredne ťažkou až ťažkou agitáciou spojenou s Alzheimerovou demenciou, zistite, či je vhodný/-á na účasť v klinickej výskumnej štúdii ASPECT™.

Tí, ktorí splnia kritériá, dostanú bezplatne zdravotnú starostlivosť potrebnú pre štúdiu a skúšaný liek.

Informácie o agitácii spojenej s Alzheimerovou demenciou

Alzheimerova demencia (AD) je progresívne neurodegeneratívne ochorenie.3
Lekári agitáciu všeobecne uznávajú ako bežný a dôležitý klinický znak Alzheimerovej demencie. Príznaky agitácie predstavujú veľkú záťaž pre osoby s Alzheimerovou demenciou a ich opatrovníkov, čo výrazne ovplyvňuje kvalitu ich života súvisiacu so zdravím u všetkých, ktorí sú zapojení.5
V priebehu ochorenia mnohí pacienti s Alzheimerovou demenciou agitáciu pravdepodobne zažijú.4
Agitácia sa tiež spája so zvýšeným rizikom umiestnenia pacienta do inštitúcie a skoršej progresie do závažnej demencie.2,6,7
Agitáciu charakterizuje nadmerná motorická aktivita, verbálna a fyzická agresivita, torá spôsobuje pacientovi emočnú úzkosť.1
To sú len niektoré z mnohých dôvodov, prečo je potrebný ďalší výskum tohto ochorenia.

Zdroje:
1 Cummings J, et al. “Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition.” International Psychogeriatrics, 27:1, 7–17. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25311499
2 Knapp M, et al. “Predictors of care home and hospital admissions and their costs for older people with Alzheimer’s disease: findings from a large London case register.” BMJ Open, 6:11, 1-15. 2016. https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/6/11/e013591.full.pdf
3 DeTure MA, et al. The neuropathological diagnosis of Alzheimer’s disease. Molecular Neurodegeneration. 2019;14:32;doi.org/10.1186/s13024-019-0333-5
4 Alzheimer’s Association. “2017 Alzheimer’s Disease Facts and Figures.” Alzheimer’s & Dementia, 13: 325-373. April 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1552526017300511?viewFullText=true
5 Laybourne A, et al. “Carer coping and resident agitation as predictors of quality of life in care home residents living with dementia: Managing Agitation and Raising Quality of Life (MARQUE) English national care home prospective cohort study.” International Journal Of Geriatric. Psychiatry, 34:106-113. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30276865
6 Rabins P, et al. “Neuropsychiatric symptoms at baseline predict shorter time to severe dementia in a population-based sample of incident Alzheimer’s disease: The Cache County dementia progression study.” Alzheimer’s and Dementia, supplement, 8.4: 126-127. 2012. https://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(12)00465-7/abstract
7 Peters M, et al. “Neuropsychiatric symptoms as predictors of progression to severe Alzheimer’s dementia and death: The Cache County Dementia Progression Study.”172(5): 460-5. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25585033.