Ali imate bližnjo osebo, ki je vznemirjena v povezavi z Alzheimerjevo demenco?

Ali postaja vedno bolj vznemirjena?

Ali oseba, ki ima Alzheimerjevo demenco in za katero skrbite, izraža prekomerno gibalno dejavnost ter verbalno in/ali fizično nasilje?

V tem primeru je morda primerna za klinično raziskovalno študijo ASPECT. Namen te študije je oceniti varnost in učinkovitost preiskovanega zdravila za vznemirjenost, povezano z Alzheimerjevo demenco.

S študijo ASPECT se lahko naučimo več o morebitnem zdravljenju vznemirjenosti pri bolnikih z Alzheimerjevo demenco.

Klinična raziskovalna študija vznemirjenosti, povezane z Alzheimerjevo demenco
Depressed senior woman at home feeling sad.

Za to študijo so primerni morebitni udeleženci, ki morajo:


  • biti stari med 50 in 90 let (vključno);


  • imeti diagnosticirano verjetno Alzheimerjevo demenco;


  • biti zmerno do hudo vznemirjeni, kar vpliva na njihovo vsakodnevno življenje;


  • imeti zanesljivega skrbnika, ki vsaj 4 dni na teden vsaj 2 uri na dan preživi z njimi ter je pripravljen in zmožen upoštevati vse postopke študije.

Veljali bodo drugi kriteriji primernosti.

Če skrbite za osebo, ki je v povezavi z Alzheimerjevo demenco zmerno do hudo vznemirjena, preverite, ali je primerna za udeležbo v klinični raziskovalni študiji ASPECT™.

Osebe, ki bodo primerne, bodo zdravstveno oskrbo, ki je potrebna v študiji, in študijsko zdravilo prejele brezplačno.

O vznemirjenosti, povezani z Alzheimerjevo demenco

Alzheimerjeva demenca (AD) je progresivna nevrodegenerativna bolezen.3
Klinični zdravniki v veliki meri prepoznavajo vznemirjenost kot splošno in pomembno klinično lastnost Alzheimerjeve demence. Simptomi vznemirjenosti hudo obremenjujejo posameznike z Alzheimerjevo demenco in njihove skrbnike ter pomembno vplivajo na kakovost življenja v povezavi z zdravjem vseh zadevnih oseb.5
Pri veliko bolnikih z Alzheimerjevo demenco med boleznijo zelo verjetno pride do vznemirjenosti.4
Vznemirjenost je povezana tudi s povečanim tveganjem za institucionalizacijo in zgodnje napredovanje do hude demence.2,6,7
Za vznemirjenost so značilni prevelika gibalna dejavnost ter verbalno in fizično nasilje, ki bolniku povzročajo čustveno stisko.1
To je le nekaj od več razlogov, zakaj je potrebnih več raziskav te bolezni.

Viri:
1 Cummings J, et al. “Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition.” International Psychogeriatrics, 27:1, 7–17. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25311499
2 Knapp M, et al. “Predictors of care home and hospital admissions and their costs for older people with Alzheimer’s disease: findings from a large London case register.” BMJ Open, 6:11, 1-15. 2016. https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/6/11/e013591.full.pdf
3 DeTure MA, et al. The neuropathological diagnosis of Alzheimer’s disease. Molecular Neurodegeneration. 2019;14:32;doi.org/10.1186/s13024-019-0333-5
4 Alzheimer’s Association. “2017 Alzheimer’s Disease Facts and Figures.” Alzheimer’s & Dementia, 13: 325-373. April 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1552526017300511?viewFullText=true
5 Laybourne A, et al. “Carer coping and resident agitation as predictors of quality of life in care home residents living with dementia: Managing Agitation and Raising Quality of Life (MARQUE) English national care home prospective cohort study.” International Journal Of Geriatric. Psychiatry, 34:106-113. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30276865
6 Rabins P, et al. “Neuropsychiatric symptoms at baseline predict shorter time to severe dementia in a population-based sample of incident Alzheimer’s disease: The Cache County dementia progression study.” Alzheimer’s and Dementia, supplement, 8.4: 126-127. 2012. https://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(12)00465-7/abstract
7 Peters M, et al. “Neuropsychiatric symptoms as predictors of progression to severe Alzheimer’s dementia and death: The Cache County Dementia Progression Study.”172(5): 460-5. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25585033.